სიახლეები

2020 წლის 25 აგვისტო. ქ. თბილისი, საქართველო

შეხვედრა გაეროს (UN) საქართველოს ოფისში

2020 წლის 23 ივნისი. ქ. თბილისი, საქართველო

პრეზენტაცია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნი...

2020 წლის 22 მარტი გარემოს დაცვის ეკოცენტრი, ქ. თბილისი

ვებინარი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გაეროს მიერ ინსცინირე...

2020 წლის 19 თებერვალი, საქართველოს საპატრიარქო, თბილისი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სა...

პუბლიკაციები

საგაზეთო


სრულად ნახვა

ინტერვიუ


სრულად ნახვა

კონფერენციები


სრულად ნახვა

ისტორია

სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში გარემოს დაცვის, საზოგადოებისა და სათემო ორგანიზაციებში ეკოლოგიური განათლების ამაღლების მიზნით, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის (ყოფილი საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის ს/კ ინსტიტუტი) ბაზაზე 1985 წელს შეიქმნა კოოპერატივი ,,ჰიდროტექნიკოსი”, რომლის პირველი დირექტორი იყო ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აწ გარდაცვლილი ფრიდონ შატბერაშვილი, შემდეგ კოოპერატივი გადაკეთდა, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ,,წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნებისაგან გარემოს დაცვის ეკოცენტრი”, რომლის დირექტორად არჩეულ იქნა საქართველოსა და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, გაეროს ექსპერტი ბუნების სტიქიური მოვლენების საკითხებში კავკასიაში, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ცოტნე მირცხულავა, ხოლო თანადირექტორად კი არჩეულ იქნა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ სიჭინავა.

სრულად ნახვა

დაგვიკავშირდი

ჭავჭავაძის გამზ. 60-ბ, 0162, თბილისი